Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpont

Kapcsolattartó

Dr. Ősz Rita

Beosztás

Igazgató

Cím 

Budapest, Kiscelli u. 82

Ország

Magyarország

Elérhetőség

osz@uni-obuda.hu

Weboldal

-

 

 

 

Tevékenységek

A Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpont (DKHTT) az információs társadalom stratégiai és holisztikus megközelítéséből kiinduló, elméleti alap- és empirikus alkalmazott kutatásokat gyakorlati projektekkel párosító, ismeretterjesztéssel és kutatói utánpótlás-neveléssel kiemelten foglalkozó, önállóan gazdálkodó interdiszciplináris szervezeti egység.

K+F tevékenység

 • Intelligens város, 
 • ICT4D, 
 • Internet of Everything, 
 • digitális kultúra, információs írástudás, gamifikáció,
 • idősek az információs társadalomban, az életminőség növelése,
 • ifjúság az információs társadalomban, lehetőségek és veszélyek kutatása, 
 • digitális vidékfejlesztés, 
 • információs társadalompolitika.

Fő tevékenységi terület

Létszám adatok

1 igazgató

4 munkatárs

 • Társadalomtudományi célzott- és alapkutatások, kvalitatív és kvantitatív módszertanokkal,
 • innovációs fejlesztések humán oldala: motiváció, igények, specifikáció, monitoring. 

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

 • Pályázatírás
 • mentorálás

Célkitűzések

 • BSc, MSc és a PhD- képzésben való szerepvállalás,
 • Az egyetem többi tudásközpontjával való együttműködés,
 • Nemzetközi és hazai, egyetemi és üzleti hálózatépítés, 
 • Innovatív rendezvények szervezése,
 • Az információs társadalommal foglalkozó akadémiai folyóirat kiadása és tananyagok készítése,
 • Publikációs és szakmai közéleti tevékenység.