EFFECT project

Az EFFECT az EU által finanszírozott H2020-as kutatási projekt, amelynek átfogó célja olyan innovatív agrárkörnyezeti szerződéses megoldások kidolgozása és tesztelése, amelyek elősegítik a környezeti szolgáltatások biztosításának javítását.


MIÉRT AZ AGRÁR-KÖRNYEZETI SZERZŐDÉSEK?

A környezet minősége iránti növekvő igény további nyomást gyakorol az európai vidéki agráriumra. Míg a rövid távú mezőgazdasági jövedelmezőség jobban összehangolttá vált a hosszú távú fenntarthatósággal, addig a környezeti- és éghajlati célok teljesítése továbbra is az egyik legfontosabb európai politikai kérdés. Ennek megoldására folytatódnak a kötelező és az önkéntes eszközöket alkalmazó EU-s és tagországi gazdaságpolitikai reformok. Rugalmas agrár környezeti szerződéseket már EU szerte alkalmaznak. Számos kezdeményezés azonban költséges és / vagy hatástalan, torzító elosztási hatásokkal járnak, növelik a gazdák kockázatait vagy a végrehajtás túl bürokratikus. Ezért elengedhetetlen új szerződéses megállapodások kidolgozása és empirikus tesztelése. A környezeti és a mezőgazdasági érdekelt feleknek jobb iránymutatásokra van szükségük arra vonatkozóan, hogy a különféle szerződéses megállapodások hol és mikor generálnak jelentős hatásokat.


A PROJEKT CÉLJA:

• A helyi gazdálkodókkal és érdekelt felekkel szerződéses keretek közös kidolgozása és tervezése;
• Ezeknek a szerződéses formáknak a tesztelése Európa szerte esettanulmányok keretében;
• Segíteni a gazdák egyéni érdekeinek összehangolását a klíma- és környezeti közjavak javításával;
• Az új szerződéses keretek kialakításakor figyelembe venni a gazdálkodók döntéseiben a társadalmi és magatartási aspektusokat;
• Javítsa a különböző tudományos szakterületek együttműködését: természettudományok, agrártudományok, jog-, gazdaság-, politikatudományok;
• Nemzetközi konzorcium felépítése, amellyel érvényesíthetővé válnak az országok közötti és interdiszciplináris tanulási lehetőségek előnyei;
• Új információk biztosítása a döntéshozók, és a mezőgazdasági érdekelt felek számára hatásos agrár-környezeti szerződések kidolgozásához.

Weboldal: project-effect.eu


Projekt koordinátor: Prof. Mette Termansen
Koppenhágai Egyetem, Dánia
E-mail: mt@ifro.ku.dk

Helyi koordinátor: Dr. Fogarasi József
Óbudai Egyetem, Magyarország
Telefonszám: +36 (1) 666-5195
E-mail: fogarasi.jozsef@uni-obuda.hu

KONZORCIUMI TAGOK