KFI Infrastruktúra hasznosítás

KFI infrasturkúra 

„Mindazoknak a tematikailag összeillő és egységet képező berendezéseknek, laboratóriumoknak, adatbankoknak, információs rendszereknek, a hozzájuk kapcsolódó emberi erőforrásoknak (a kutatói erőforrások mellett a működtetés, üzemeltetés és a menedzsment kapacitásait is beleértve) és szakértelemnek, valamint a tudományos tevékenységet támogató szolgáltatásoknak az összessége, amelyek szükségesek a magas minőségű, nemzetközileg is versenyképes kutatói munka megvalósításához.” 

forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Kutatási infrastruktúra (gov.hu) 


Hasznosítás

A modellváltás nyomán a KFI infrastruktúra hasznosítása a korábbiaknál is kiemelkedőbb motivációjává vált Az Óbudai Egyetemnek. Ezt a célt segítik az Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017) projekt keretei között végrehajtott, valamint végrehajtás alatt lévő egyetemi K+F+I infrastruktúra hasznosítását lehetővé tévő fejlesztések. A laborok, az eszközeink és szolgáltatásaink egy közös adatbázisba kerültek összegyűjtésre, melynek megjelenítésére létrehoztuk a https://innobuda.hu oldalt. A weboldal kifejlesztésével a célunk az volt, hogy egy olyan platformot hozzunk létre, amely a hazai és külföldi piaci szereplők számára betekintést enged az Egyetem kutatási kompetenciáit és szolgáltatói profilját illetően. Az Óbudai Egyetem hét karral büszkélkedhet, melyeken szerteágazó mérnöki képzések folynak. Ennek köszönhetően a csomagolástechnikától a robotikáig széles spektrumon bírunk kivételes szakemberekkel, laboratóriumokkal és eszközökkel.


ELÉRHETŐSÉG

Innovációs Iroda
EKIK Egyetemi Kutató és Innovációs Központ