Szolgáltatások

 • Az EKIK szervezetében működő kutató- és szolgáltató központok tevékenységének irányítása, összehangolása, biztosítva az egyetemi tudománypolitikai stratégia megvalósítását.
 • Egyetemi szinten az EKIK koordinálja a nagyobb volumenű, több kart is érintő fejlesztéseket.
 • Részvétel a doktori képzésben.
 • Az Egyetem tudományszervezési feladatai megvalósításának segítése, részvétel nemzetközi és hazai konferenciák, tudományos rendezvények szervezésében, koordinálásában.
 • Egyetemi szintű hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények koordinálásának és szervezésének szakmai támogatása.
 • Kidolgozza az Egyetem innovációs tevékenységét támogató információs platform koncepcióját, felügyeli annak működését.
 • Az innovációs tevékenység koordinálásán keresztül erősíti az Egyetem műszaki, illetve ipari szerepvállalását.
 • Aktív részvétel az Egyetem tudományos folyóiratainak szerkesztőbizottsági munkájában, szakmai cikkek írása és lektorálása.
 • Együttműködve az Ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettessel, kialakítja és működteti a piaci alapú ipari K+F+I megbízások befogadásának és végrehajtásának egyetemi szintű gyakorlatát.
 • Tematikus PR események szervezése.
 • Sajtókapcsolatok kiépítése és koordinációja.
 • Egyetemi infrastruktúra értékesítése.
 • Európai Uniós és nemzetközi pályázatok írása konzorciális együttműködésben.
 • TDK konferenciák szervezése.
 • Partnereinknek tudományos szolgáltatásokat is nyújtunk, mint: kompetencia lapok kidolgozása, K+F+I, startup mentorálás.