Az Óbudai Egyetem Kiscelli utcai épületében 2014. április 28-án Prof.Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem leköszönt rektora nyitotta meg az Egyetemi Kutató és Innovációs Központot (EKIK). Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a központ létrehozásának stratégiai célja, a fiatal, kiemelkedő teljesítményt nyújtó PhD hallgatók kutatásainak támogatása, az intelligens tanulási és kutatási feltételek megteremtése illetve egy nemzetközi szinten is elismert Kutatóközpont kialakítása.
 
A megnyitón Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora köszöntő beszédében kiemelte, hogy az egyetem hagyományaihoz híven a Központ vezetője a mindenkori rektor, akinek lehetősége van ennek a posztnak az átruházására. Prof. Dr. Rudas Imrét az egyetem alapítóját, a kutatás fejlesztés és innováció terén végzett nemzetközi szinten is kiemelkedő munkája elismeréseként nevezte ki az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ vezetőjének, továbbá átadta az Óbudai Egyetem gratuláló oklevelét Prof. Dr. Rudas Imre 65. születésnapja alkalmából.