Hidro-Bio-Mechanikai Kutatóközpont (HBM)

A HBM Kutatóközpont alaptevékenysége

   A HBM az EKIK keretein belül működő, nem önálló szervezeti egység, társult központ, melynek célja a kommunális hulladéklerakók komplex energetikai hasznosítása, valamint tágabb értelemben mechanikai- talajmechanikai- építőmérnöki kutatások egyetemen belüli összefogása, képviselete a diákok kutatásában, pályázatokban és a nemzetközi tudományosságban. A célt az alábbi eszközökkel kívánja elérni:

a) az interdiszciplináris, jelenleg még kevéssé kidolgozott témakör kutatásának folytatása, a bio-degradációs kommunális hulladéktárolási technológia kidolgozása,

b) a hazai kommunális hulladéklerakók térbeli adottságainak jellemzése geo-informatikai módszerekkel,

c) a PhD hallgatók, posztdoktorok és diplomázók kutatási munkájának szervezése, összefogása (pl. külső konzulens beszervezése), pályázatok készítése az egyetem számára.

A depóniagáz komplex energetikai hasznosításának alap- és alkalmazott kutatása (nap- és szélerőművel együtt, megoldva a különleges, pl. szikramentes elektromos követelményeket, adaptív („okos”) alapozási követelményt, a lezárás talajtani stb. követelményeit, a technológia esetleges robotikai részeit is), amely az egyetem különböző egységeinek és az alakuló kutatócsoport összefogásával valósul meg.